Köp o Sälj

Här har ni möjlighet att få kontakt med varandra om ni vill köpa biljetter eller har biljetter till försäljning.

Skriv en kommentar om ni vill:

  • Sälja överblivna biljetter
  • Köpa biljetter av någon som har till övers

Obs! Om ni köper biljetter av någon så se till att personen inte säljer en kopia.
(Ta gärna leg. på säljaren så att ni vet vem ni köpt från)
En biljett kan bara användas en gång i kassan så om er biljett (eller en kopia) redan har använts i kassan så kommer ni nekas inträde.

MALTE – Söderbärke Ölvänner

19 comments to Köp o Sälj